مالیات بر درآمد در لایحه بودجه ۱۴۰۳

مالیات بر درآمد در لایحه بودجه ۱۴۰۳

🔹 مالیات بر درآمد در لایحه بودجه ۱۴۰۳:

حتی درآمدِ ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومانی هم مشمولِ مالیاتِ ۱۰ درصدی می‌شود…