روز ملی صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن

روز صنعت و معدن را به کلیه صنعتگران و مهندسان صنعتی بخش صنعت و معدن، تبریک عرض می‌نماییم.