اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

فراخوان ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مودیان فراخوان نشده از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲